Stiftelsesforeningen

Stiftelsesforeningen har ansvar for at forberede etablering af ”Andelsboligforeningen BorupBakke”.

Her på hjemmesiden fortæller vi om, hvad BorupBakke drejer sig om. I er velkomne til at henvende jer til Jan Bergh for at høre nærmere om projektet.

Vi havde stiftende generalforsamling torsdag den 9. maj 2019 i ”Foreningen til stiftelse af Andelsboligforeningen BorupBakke” – ”Stiftelsesforeningen”. Kaldet: Stiftelsesforeningen BorupBakke.

Over det seneste år har sammensætningen af bestyrelsen ændret sig nogle gange. Vi har haft 3 afgange, men har pga. af corona-pandemien ikke kunne afholde en ekstraordinær generalforsamling for at få suppleret bestyrelsen op. På den netop afholdte ordinære generalforsamling den 30. juni 2020 blev bestyrelsen sammensat således.

Pt. er bestyrelsen sammensat således:

  • Jan Bergh – Formand
  • Søren Klostergaard Pedersen – Kasserer
  • Erik T. Andersen
  • Ubesat plads
  • Ubesat plads
  • Da vi forventer, at Stiftelsesforeningen inden længe skal afløses af Andelsforeningen BorupBakke, blev der ikke valgt nogen suppleanter.

Stiftelsesforeningen har i dag 27 medlemmer, så der er ledige andele tilbage. Vi forventer at bygge 36 huse. Medlemmernes rettigheder og forpligtelser fremgår af de gældende vedtægter.

Hvert medlem af Stiftelsesforeningen har ret til at vælge bolig i BorupBakke i den rækkefølge, medlemskabet af Stiftelsesforeningen er tegnet og indmeldelsesgebyret og det månedligt kontingent er betalt.

På den ordinære generalforsamling den 30. juni 2020 vedtog forsamlingen, at indmeldelsesgebyret hæves til kr. 15.000 for at sikre likviditet til det arbejde, der forestå forud for stiftelsen af andelsboligforeningen. Det månedlige kontingent er fortsat kr. 250 pr. måned.

I forbindelse med stiftelse af Andelsboligforeningen BorupBakke fastsættes et månedligt kontingent gældende for byggeperioden.

Hvis et medlem vil udmelde sig undervejs

Ved udmeldelse af Stiftelsesforeningen får medlemmet tilbagebetalt det beløb de har indbetalt fraregnet deres andel af foreningen udgifter frem til udmeldelsen, tillagt de udgifter, der allerede er disponeret på datoen for udmeldelse.

Pga. usikkerheden i denne fase af projektforløbet, indføres en midlertidig regel for medlemmer, der indmelder sig efter den 1. juli 2020. Nemlig, at hvis projektet må opgives og foreningen skal opløses uden der kan holdes en stiftende generalforsamling i en andelsboligforening, skal disse medlemmer ved opgørelse af deres tilgodehavende alene være med til at betale den del af foreningens udgifter, der ligger i perioden fra 1. juli 2020 frem til foreningens opløsning.

Yderligere information kan indhentes hos Stiftelsesforeningens kasserer.

Medlemmer, der ikke ønsker at overtage sin andel fra starten, kan vælge at være opført på en prioritetsliste og lade sin indbetaling blive stående som et tilgodehavende i andelsboligforeningen. Herved vil man forlods få tilbud om at overtage en andel efterhånden som de bliver ledige.

Så længe man lader det indbetalte beløb stå og betaler det kvartalsvise kontingent på kr. 75, forbliver man på den særlige prioritets venteliste. Listen lukkes når alle, der står på listen, enten har overtaget en andel eller har fået det deponerede beløb udbetalt. Læs mere i vedtægternes §2.

Kontakt formanden Jan Bergh for yderligere oplysninger.

Ingen åben venteliste foreløbig

Indtil byggeriet nærmer sig afslutningen, vil der ikke blive oprettet en almindelig venteliste, men I er naturligvis velkomne til at følge projektet via denne hjemmeside.

Vedtægter:

https://borupbakke.dk/wp-content/uploads/2020/07/Vedtægter-Foreningen-til-stiftelse-af-Andelsboligforeningen-BorupBakke-FINAL-V5_2020200701.pdf