Stiftelsesforeningen

Stiftelsesforeningen

Stiftelsesforeningen har ansvar for BorupBakke projektet frem til det tidspunkt, hvor ”Senior Andelsboligforeningen BorupBakke” bliver stiftet og overtager ansvaret for at få byggeriet gennemført.

På den stiftende generalforsamling torsdag den 9. maj 2019 i ”Foreningen til stiftelse af Andelsboligforeningen BorupBakke” – ”Stiftelsesforeningen” blev bestyrelsen sammensat således:

  • Jan Bergh – Formand
  • Søren Klostergaard Pedersen – Kasserer
  • Erik T. Andersen
  • Anette Neumann Pedersen 
  • Skal vælges på næste generalforsamling – 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter

Her på hjemmesiden fortæller vi om, hvad BorupBakke drejer sig om. Man er velkommen til at henvende sig til Jan Bergh for at høre nærmere om projektet.

Stiftelsesforeningen er i dag oppe på 43 medlemmer, så der er kun få ledige andele tilbage. Rettigheder og forpligtigelser fremgår af de gældende vedtægter.

Hvert medlem af Stiftelsesforeningen har ret til at vælge bolig i BorupBakke i den rækkefølge, medlemskabet af Stiftelsesforeningen er tegnet og indmeldelsesgebyret og det månedligt kontingent er betalt.

Indmeldelsesgebyret er fastsat til kr. 7.000 og det månedlige kontingent er kr. 250 pr måned frem til Andelsboligforeningen bliver stiftet. I forbindelse med stiftelse af Senior Andelsboligforeningen BorupBakke fastsættes et nyt månedligt kontingent gældende for byggeperioden. Kontakt formanden Jan Bergh for yderligere oplysninger.

Medlemmer, der støtter projektet økonomisk, men i sidste ende vælger at vente med at overtage deres andel, kan beslutte at lade deres indbetaling stå på en prioritets venteliste. Her vil man forlods få tilbud om at overtage en ledig andel efterhånden som de bliver ledige.

Så længe man lader det indbetalte beløb stå, forbliver man på den særlige prioritets venteliste. Den lukkes når alle, der står på listen, enten har overtaget en andel eller har fået det deponerede beløb udbetalt. Læs mere i vedtægternes §2.

Ingen åben venteliste

Indtil byggeriet er færdigt, vil der ikke blive oprettet en almindelig venteliste, men man er naturligvis velkommen til at følge projektet via denne hjemmeside.

Vedtægter:

Vedtægter - Foreningen til stiftelse af Andelsboligforeningen BorupBakke - FINAL V4_20190509