Regnskab og revision

Det økonomiske grundlag for udviklingen af BorupBakke skal medlemmerne i Stiftelsesforeningen skaffe i fællesskab. Langt størstedelen af den økonomiske udfordring ligger imidlertid ikke i projekt udviklingsfasen. Den handler om finansiering. Bestyrelsen i Stiftelsesforeningen arbejder på at finde en god løsning på, hvorledes projektet kan realiseres i økonomisk forstand.

For at vi lige fra starten får helt styr på økonomien og det pengene bliver anvendt til, blev Skovbo Revision, en lokal revisor, valgt som ekstern revisor for Stiftelsesforeningen på den stiftende generalforsamling den 9. maj 2019.

I hvert fald hvert halvår udarbejder kassereren i samarbejde med foreningens revisor et regnskab, som hvert medlem får en kopi af.

Stiftelsesforeningen betaler for de udgifter til advokatbistand, revisor, arkitekter, myndigheder og byggerådgivere, som vil komme. Foreningen betaler også for de omkostninger der er forbundet med administration (papir, tonere etc.) samt for møder, kørsel og lignende samt eventuel (beskeden) fortæring etc., men bestyrelsens indsats som sådan er uden vederlag.