Regnskab og revision

Det økonomiske grundlag for BorupBakke skal medlemmerne i Stiftelsesforeningen BorupBakke skaffe i fællesskab. Langt størstedelen af den økonomiske udfordring ligger imidlertid ikke i projekt udviklingsfasen. Den store udfordring er at finde finansieringen.

Stiftelsesforeningen har indledt et samarbejde om at skaffe den rigtige realkreditbelåning, med STATUS ApS. STATUS ApS er en finansiel rådgivningsvirksomhed, der fokuserer på finansiel rådgivning af ejere af fast ejendom, herunder også andelsboligforeninger.

STATUS arbejder primært med realkreditfinansiering af ejendomme med 30-årige lån. Lånene optages i en kombination af fastforrentede lån med afdrag og fastforrentede lån uden afdrag de første 10 år (på en del af den samlede lånesum).

I Stiftelsesforeningen har vi lige fra starten lagt vægt på at have fuldstændig styr på økonomien, og hvad medlemmernes penge bliver anvendt til. Derfor giver lån med 30 års løbetid god mening, fordi, hver andelshaver nøjagtigt kender beløbet, der skal betales i renter og afdrag over 30 år. Lånene kan omlægges, hvis det viser sig at være fordelagtigt andelsboligforeningen, men kun efter foreningens forudgående godkendelse (en generalforsamling).

Det har også fra begyndelsen været et klart krav, at foreningen skulle indgå i et samarbejde med en revisor. Bestyrelsen har et udtrykt ønske om, at alle dispositioner tåler dagens lys.

Skovbo Revision, en lokal revisor med erfaring fra andre andelsforeninger, blev valgt som ekstern revisor for Stiftelsesforeningen BorupBakke på den stiftende generalforsamling den 9. maj 2019, og på den netop afholdte generalforsamling den 30. juni 2020 er vores revisor blevet genvalgt.

Hver gang vi har fællesmøder, præsenterer foreningens kasserer et regnskab, så alle kan følge med. Den eksterne revision udarbejder et årsregnskab, som tilsendes medlemmerne pr. mail i forbindelse med den årlige ordinære generalforsamling.

Efter vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned, men i år (2020) blev den ordinære generalforsamling udskudt til den 30. juni 2020 pga. Corona pandemien.

Stiftelsesforeningen BorupBakke betaler for de udgifter til advokatbistand, revisor, arkitekter, myndigheder og byggerådgivere, som vil komme. Foreningen betaler også for de omkostninger der er forbundet med administration (papir, tonere etc.) samt for møder, kørsel og lignende samt eventuel (beskeden) fortæring etc., men bestyrelsens indsats som sådan er uden vederlag.