Planer

En lille Initiativgruppe har siden eftersommeren 2018 arbejdet med ideen om en ny andelsboligforening i Borup. Initiativgruppen blev 9. maj 2019 afløst af Stiftelsesforeningen BorupBakke, hvor bestyrelsen i samarbejder med 3 undergrupper (Husene indvendigt, Husene udvendigt og boligområdet samt Fælleshuset med udenoms arealer) arbejder på at få detaljerne for byggeriet på plads. Det er en proces, vi regner med at afslutte i  oktober / november måned 2019.

Der er fortsat mange udfordringer foran os, men vi vurderer, at der er gode muligheder for at nå i mål. Siden stiftelsen af Stiftelsesforeningen er der af forskellige årsager enkelte, der har valgt at forlade projektet. Vi har i dag 43 medlemmer (ud af de 44, der er planlagt huse til). I juli 2019 markedsførte vi BorupBakke projektet ganske lidt i lokale medier. Vi er nu så tæt på målet, at vi alene markedsfører BorupBakke via den hjemmeside, du besøger nu. Indtil vi har en konkret afklaring omkring sted, (arealet, vi vil bygge på) og økonomien for hver enkelt kommede andelshaver, venter vi med yderligere ekstern markedsføring.

Med den interesse, vi hidtil har mødt regner vi ikke med, at det giver os problemer at nå op på det nødvendige antal andelshavere.

Stiftelsesforeningen afløses i fase 3 af ”Senior Andelsboligforeningen BorupBakke”. Det sker først, når alle planer for byggeriet og finansieringen er på plads. Derefter er det den nystiftede andelsboligforening, der gennemfører byggeriet i et samarbejde med en entreprenør.

I øjeblikket arbejder med at få konkretiseret byggerplanerne, få købet af arealet på plads, og få afklaret alle de forskellige udfordringer, økonomien byder på. Præcist hvornår det sker ved vi ikke endnu, men vi håber byggeriet kan komme i gang i løbet af 2020.