Planer

Ideen om BorupBakke opstod i eftersommeren 2018, og har undergået mange forandringer frem til nu (juni 2020), hvor vi har en forventning om, at projektet kan realiseres.

Igennem en lang periode arbejdede vi med en plan om 44 huse (bygget som 22 dobbelthuse) bygget på det tilstødende område (ejes af Køge Kommune), i forhold til det område vi nu arbejder med (B4). Udfordringer med skrænten mod vest, der findes langs hele den nye byzone den østlige side af Borup (kaldes Møllebankerne), og usikkerhed om mulighederne for realkreditbelåning gjorde, at vi på et tidspunkt sent i 2019 opgav at arbejde videre med det oprindelige areal.

I stedet gik vi i gang med at undersøge mulighederne for at bygge på arealet B4 (se under ”Boligerne”). Inden for kort tid, håber vi at langt, at der er indgået en betinget købsaftale på området. Området B4 består af 4 byggefelter, der rummer mulighed for at bygge i alt 36 klyngehuse samt et fælleshus.

Vi intensiverer nu processen frem imod at kunne holde stiftende generalforsamling i ”Andelsboligforeningen BorupBakke” i slutningen af september 2020.

Andelsboligforeningens medlemmer skal alle stille med en bankgaranti på kr. 600.000 for indbetaling af 20% af den samlede byggesum inklusive en andel af fælleshuset.

At have en andelsboligforening med de nødvendige medlemmer er en forudsætning for, at vi kan indgå en købsaftale og være sikre på, at vi har den nødvendige realkreditbelåning.

Grundlæggende faser i projektforløbet:

Stiftelsesforeningen (stiftet den 9. maj 2019) afløses i fase 3 af ”Andelsboligforeningen BorupBakke”. Det kan først ske, når alle planer for byggeriet og finansieringen er på plads. Derefter er det den nystiftede andelsboligforening, der fortsætter arbejdet.