Planer

En lille Initiativgruppe har siden eftersommeren 2018 arbejdet med ideen om en ny andelsboligforening i Borup. Initiativgruppen blev 9. maj 2019 afløst af Stiftelsesforeningen, hvor bestyrelsen i samarbejder med 3 undergrupper (Husene indvendigt, Husene udvendigt og boligområdet samt Fælleshuset med udenoms arealer) arbejder på at få detaljerne for byggeriet på plads. Det er en proces, vi regner med at afslutte i september/ oktober måned 2019.

Der er fortsat mange udfordringer foran os, men vi vurderer, at der er gode muligheder for at nå i mål. Siden stiftelsen af Stiftelsesforeningen er der af forskellige årsager enkelte, der har valgt at forlade projektet. Vi har i dag 34 medlemmer (ud af de 44, der er huse til), og det er pr. ultimo juni mere end 2 måneder side, vi fortalte vores omverden om BorupBakke projektet. Engang i august genoptager vi den aktive markedsføring, og forventer ingen problemer med at nå op på det nødvendige antal andelshavere.

Stiftelsesforeningen afløses i fase 3 af ”Andelsboligforeningen BorupBakke”. Det sker først, når alle planer for byggeriet og finansieringen er på plads. Derefter er det den nystiftede andelsboligforening, der gennemfører byggeriet i et samarbejde med en entreprenør.

Ud over at få alt omkring byggeriet afklaret, vil vi de kommende måneder arbejde på at få de sidste andelshavere på medlemslisten. Vi skal nå de 44 andelshavere, inden byggeriet kan komme i gang i. Præcist hvornår det sker ved vi ikke endnu, men vi håber byggeriet kan komme i gang senest til foråret 2020.