Mail udsendt 11. august, 2019: Orientering til medlemmer

Kære medlemmer af Stiftelsesforeningen

Med sommeren på hæld kommer her en status om BorupBakke projektet.

  1. Hvad er der sket i sommerperioden?

Indegruppen arbejder på at få udviklet den helt rigtige placering af rummene i husene. Der har været afholdt et møde i gruppen, hvor der blev udvekslet mange ideer og tanker. Muligheder, der bliver arbejdet videre med. Forhåbentlig kan vi vise den endelige udformning af huset inden udgangen af august. Det er i hvert fald planen.

Det skal lige understreges, at husene selvfølgelig fortsat har den grundplan, man kan se på hjemmesiden. Det, der er i fokus nu, er den optimale placering af indgangen til huset og sammenhængen imellem indgangen, bryggers og gæstetoilettet.

Vi har også holdt et bestyrelsesmøde i juli, hvor en række centrale ting blev drøftet. Blandt andet den gode melding, at Milton Huse er klar til at være totalentreprenør på projektet. Noget, bestyrelsen er glade for, for hidtil har vi haft et rigtigt godt samarbejde med Milton Huse.

Milton Huse har også forsynet os med et opdateret tilbud med prisen på nogle ting, vi overvejer at ændre på i forhold til det oprindelige tilbud. Det samlede tilbud på projektet, inklusiv de foreslåede ændringer, som bestyrelsen har bedt Milton Huse regne på og tage med i projektet, mangler vi at drøfte med dem. Når vi har et bedre overblik, vil alle medlemmer selvfølgelig blive delagtiggjort inden noget besluttes.

  1. Arkæologiske undersøgelser i gang

Sommeren har også været ”over Køge Kommune”, så vi har ganske enkelt ikke kunne komme videre der. Vores kontaktperson er tilbage i den kommende uge, men selv om kontoret ikke har været bemandet i hele juli, så er der sat arkæologiske undersøgelser i gang på ”vores” område.

Vi kender ikke noget til eventuelle resultater af de første søgespor eller til planerne for de fortsatte undersøgelser. Pt. står kornet på marken på langt de meste af området. Når det er afhøstet, kommer arkæologerne til at gå videre med deres undersøgelser.

  1. Adgang til BorupBakkes medlemsunivers

Som tidligere fortalt, har det lukkede medlemsunivers længe været klart, men vi har ventet med at tage det i brug indtil vi havde fået vores bankkonto på plads, og indtil vi havde den helt rigtige måde at tildele alle medlemmer et unikt medlemsnummer på. De ting er nu klar, og derfor starter vi med at give alle medlemmer adgang til de lukkede medlemssider, hvor en del af de personlige medlemsoplysninger vil være tilgængelige.

Det drejer sig f.eks. om medlemmernes medlemsnummer, nuværende adresse, telefonnumre og lignende. Mere fortrolige oplysninger f.eks. CPR-nummer, bankkonto og lignende er kun tilgængelige for foreningens kasserer og formand.

BorupBakke hjemmesiden er lavet i WordPress, som er et  ”open source” software program, der har den meget store fordel, at det er gratis. Men lige præcis første gang man skal logge på, er det lidt mere besværligt. Derfor er det aftalt, at Marianne Steen (der har udviklet vores hjemmeside), og er med på denne mail, vil hjælpe alle med at komme på, hvis det byder på udfordringer for den enkelte.

At skrive dette får måske nogen til at opfatte det som et uoverstigeligt bjerg, men det er ikke så vanskeligt, hvis når man kan få den rigtige hjælp, hvis det kniber.

Marianne vil skrive ud til alle i den kommende uge. Her vil hun forklare, hvad man skal gøre, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan vi får hjælp, hvis vi støder på vanskeligheder.

  1. Markedsføring i juli 2019

Vi har, som nogen sikkert har set, haft to annoncer i henholdsvis Midtsjællands Avis og i Lørdagsavisen Køge i løbet af sommeren. Annoncerne blev kombineret med en artikel i hver ugeavis.

Aktiviteter, der har givet os 4 nye medlemmer, så Stiftelsesforeningen nu tæller 37. Der mangler altså endnu 7 regulære medlemmer samt at få opbygget en reservebænk på en 4-5 potentielle medlemmer. De manglende medlemmer vil vi gå i gang med at få fat i efter det kommende bestyrelsesmøde den 21. august 2019.

Fortsat god weekend

Jan