Finansiering og økonomi

For at kunne afholde udgifter, der kommer i udviklingsperioden, hvor projektet færdigudvikles, er det nødvendigt med en vis kapital.

Den skaffer vi, når man indmelder sig i Stiftelsesforeningen. På den stiftende generalforsamling den 9. maj 2019 vedtog vi at:

  • Der skal betales et indmeldelsesgebyr på kr. 7.000
  • Herefter betales et månedligt kontingent på kr. 250 pr. måned frem til den dato, hvor andelsboligforeningen stiftes

I vedtægternes §2 er de krav og muligheder. man opnår som medlem af Stiftelsesforeningen beskrevet. Her er en kort gengivelse af de centrale punkter omkring medlemskabet af Stiftelsesforeningen:

Hvert medlem af Stiftelsesforeningen har ret til at vælge bolig i BorupBakke i den rækkefølge, medlemskabet af Stiftelsesforeningen er tegnet og indmeldelsesgebyr og månedligt kontingent er betalt. Kontakt formanden Jan Bergh for yderligere oplysninger.

Medlemmer, der støtter projektet økonomisk, men i sidste ende vælger at vente med at overtage deres andel, kan beslutte at lade deres indbetaling stå på en prioritets venteliste. Her vil man forlods få tilbud om at overtage en ledig andel efterhånden som de bliver ledige.

Så længe man lader det indbetalte beløb stå, forbliver man på den særlige prioritets venteliste. Den lukkes når alle, der står på listen, enten har overtaget en andel eller har fået det deponerede beløb udbetalt. Læs mere i vedtægternes §2.

Hvis det ikke lykkes at få etableret BorupBakke, har medlemmerne af Stiftelsesforeningen tabt de penge, de har indbetalt. Eventuel tilbageværende formue fordeles til medlemmerne i forhold til den indbetaling hvert enkelt medlem har bidraget med.

Det første overslag over projektets økonomi og den potentielle husleje for hver andelshaver

Vi er i gang, men er fortsat usikre på, hvorledes projektets økonomi ender med at blive. På det grundlag vi havde ultimo april 2019. Det således ud: