Finansiering og økonomi

For at kunne afholde udgifter i projektets udviklingsperiode, er det nødvendigt med en vis kapital.

På den ordinære generalforsamling den 30. juni 2020 blev indmeldelsesgebyret hævet til kr. 15.000. Det månedlige kontingent fortsætter uændret med kr. 250 pr. måned. For medlemmer på prioritetslisten er kontingentet dog kun 75 kr. pr. kvartal.

BorupBakke projektet nærmer sig hastigt realiteterne. Vi forventer at kunne indgå aftaler om byggeriet med de involverede leverandører midt i august 2020, og vores rådgivere har naturligvis en forventning om, at vi kan betale for den indsats, vi beder dem om.

De fleste ting, vi har behov for hjælp til, ligger i den kommende (korte) periode. At afholde disse udgifter er forudsætningerne for, at vi kan vi kan indgå forpligtende aftaler. Ikke mindst, vores advokat skal hjælpe os med at få en lang række forhold gennemgået og på plads f.eks. gennemgang af kontraktoplæg, vedtægter, husorden og den andelsmappe, hver andelshaver skal have, bl.a. til brug i hver enkeltes bank, er ganske omfattende opgaver.

I vedtægternes §2 er de krav og muligheder. man opnår som medlem af Stiftelsesforeningen beskrevet. Her er en kort gengivelse af de centrale punkter omkring medlemskabet af Stiftelsesforeningen:

Hvert medlem af Stiftelsesforeningen har ret til at vælge bolig i BorupBakke i den rækkefølge, medlemskabet af Stiftelsesforeningen er tegnet og indmeldelsesgebyret og det månedligt kontingent er betalt.

På den ordinære generalforsamling den 30. juni 2020 vedtog forsamlingen, at indmeldelsesgebyret hæves til kr. 15.000 for at sikre likviditet til det arbejde, der forestå forud for stiftelsen af andelsboligforeningen. Det månedlige kontingent er fortsat kr. 250 pr. måned.

I forbindelse med stiftelse af Andelsboligforeningen BorupBakke fastsættes et månedligt kontingent gældende for byggeperioden.

Hvis et medlem vil udmelde sig undervejs

Ved udmeldelse af Stiftelsesforeningen får medlemmet tilbagebetalt det beløb de har indbetalt fraregnet deres andel af foreningen udgifter frem til udmeldelsen, tillagt de udgifter, der allerede er disponeret på datoen for udmeldelse.

Pga. usikkerheden i denne fase af projektforløbet, indføres en midlertidig regel for medlemmer, der indmelder sig efter den 1. juli 2020. Nemlig, at hvis projektet må opgives og foreningen skal opløses uden der kan holdes en stiftende generalforsamling i en andelsboligforening, skal disse medlemmer ved opgørelse af deres tilgodehavende alene være med til at betale den del af foreningens udgifter, der ligger i perioden fra 1. juli 2020 frem til foreningens opløsning.

Yderligere information kan indhentes hos Stiftelsesforeningens kasserer.

Medlemmer, der ikke ønsker at overtage sin andel fra starten, kan vælge at være opført på en prioritetsliste og lade sin indbetaling blive stående som et tilgodehavende i andelsboligforeningen. Herved vil man forlods få tilbud om at overtage en andel efterhånden som de bliver ledige.

Så længe man lader det indbetalte beløb stå og betaler det kvartalsvise kontingent på kr. 75, forbliver man på den særlige prioritets venteliste. Listen lukkes når alle, der står på listen, enten har overtaget en andel eller har fået det deponerede beløb udbetalt. Læs mere i vedtægternes §2.

Kontakt formanden Jan Bergh for yderligere oplysninger.

Hvis det ikke lykkes at få etableret Andelsboligforeningen BorupBakke, har medlemmerne af Stiftelsesforeningen tabt en stor del af de penge, de har indbetalt. Eventuel tilbageværende formue fordeles til medlemmerne i forhold til den indbetaling hvert enkelt medlem har bidraget med, jævnfør ovenstående.

Det første overslag over projektets økonomi og den potentielle husleje for hver andelshaver.

Der er i sagens natur fortsat en vis usikkerhed om, hvorledes projektets økonomi ender med at blive. På det grundlag vi har ultimo juni 2020, ser det således ud (Slides vist på den ordinære generalforsamling den 30. juni 2020):

Hvorfor er der også lavet en beregning med en rente på 4,0%?

Finanstilsynet og kreditforeningerne stiller krav om, at kommende andelshavere præsenteres for såkaldte følsomhedsberegninger, herunder beregninger, der viser, hvad der vil ske, hvis renten mod forventet kommer til at stige betydeligt.

Derfor har vi også gennemregnet det hele med en rente på 4,0%. Altså en simulation, der illustrerer de økonomiske konsekvenser af en kraftig rentestigning fra det nuværende niveau på ca. 1,0%.

I den kommende andelsforening ønsker vi alene at operere med fastforrentede lån med en løbetid på 30 år. Vi vil også undersøge, hvad det koster os at låse lånene fast, så vi kender den samlede ydelse fra den dag, hvor lånene bliver hjemtaget.

At fastlåse lånene kan man op til 1 år før lånet skal hjemtages. Derfor kræver dette, at vi er sikre på, at andelsbyggeriet er leveret inden for ét år. Ellers fortaber man lånetilbuddet.

Vi arbejder på, så vidt det overhovedet er muligt, at tage højde for det uforudsete. Men i sidste ende er risikoen for, at renten kommer til at stige til 4,0% eller mere indenfor et år, noget, alle er nødt til selv at tage stilling til. Og alle er selvsagt også nødt til at tage stilling til den økonomiske situation, hver enkelt står i.