Fælles faciliteter

Hvis man flytter i en mindre bolig, mangler man muligheden for at huse de gæster, man hidtil har kunne inden for egne rammer. Derfor bygges der et fælleshus med mulighed for at huse alle medlemmerne på én gang. Muligheden for at kunne arbejde i et mindre værksted / redskabsrum er også tænkt ind. Det er ønsket, at:

  • Der etableres et fælleshus, som andelshaverne kan afvikle fester og sammenkomster i efter regler, der skal aftales.
  • Fælleshuset udstyres med køkken og toiletter samt 1 eller 2 gæsteværelser med 2 senge og gerne plads til en småbørns seng (klap ud, gæster selv kan have med)
  • Der etableres et fælles redskabsrum, hvor diverse haveredskaber og udstyr kan opbevares i. Hertil kommer et fælles værksted med redskabsrum, der enten kan benyttes efter aftale og/ eller, hvor større maskiner kan placeres under lås og slå. F.eks. en snefejemaskine.
  • Den udendørs pleje af græsarealer buske, træer etc. udliciteres til en anlægsgartner.
  • Som mulighed skal det overvejes om der på fællesarealerne kan ligge nogle små have områder (små ”øer”), som særligt haveinteresserede kan varetage plejen af som en fælles aktivitet.
  • Der skal være en flagstang på området. Måske tilknyttet fælleshuset.
  • Der skal placeres en hjertestarter. Sandsynligvis i tilknytning til fælleshuset

Nedenfor finder du tegninger over Fælleshusets udformning, som det er tænkt nu. Udformningen skal der arbejdes videre med.

Endelig udformning af Fælleshuset bliver en bestyrelsesbeslutning i Stiftelsesforeningen. Den beslutning ligger lidt ud i fremtiden.

Borup Bakke, 4140 Borup_FÆLLESHUS (1) _skitseforslag_ABS_15-01-19_20190115