Fælles faciliteter

Et fælleshus er et vigtigt mødested for medlemmerne, og er et centralt omdrejningspunkt for andelsboligforeningen. Et sted, hvor vi udvikler fællesskabet ved møder, fælles aktiviteter og samvær.

Vi har endnu ikke en tegning af fælleshuset. Den kommer på, så snart den er klar. Vi kan imidlertid godt fortælle lidt om de krav og ønsker vi har til fælleshuset. De er:

  • Der etableres et fælleshus, som kan rumme alle (potentielt) 72 andelshavere siddende ved borde på én gang.
  • Andelshaverne kan afvikle private fester og sammenkomster efter regler, der skal aftales.
  • Fælleshuset udstyres med køkken og toiletter og måske 1 gæsteværelser afhængigt af plads og pris.
  • Der etableres et fælles redskabsrum, hvor diverse haveredskaber og udstyr kan opbevares.
  • En del af den udendørs pleje af græsarealer buske, træer etc. udliciteres til en anlægsgartner.
  • Der skal være en flagstang på området. Sikkert tilknyttet fælleshuset.
  • Der skal placeres en hjertestarter. Sandsynligvis i tilknytning til fælleshuset.

Endelig udformning af Fælleshuset bliver en bestyrelsesbeslutning i Stiftelsesforeningen.