Boligerne

Huse og bygninger

På et tidspunkt i livet opstår ønsker og behov for at flytte i en mindre bolig end den vi bor i. Når de tanker opstår, begynder vi at kigge efter en bolig, der er godt indrettet, men samtidig rummer færre m² end vi kommer fra.

Det er de krav og ønsker, vi søger at opfylde i Andelsforeningen BorupBakke.

Vi har arbejdet på BorupBakke projektet siden sommeren 2018, og hele vejen igennem har vi lagt vægt på, at boligerne bliver rimeligt rummelige og bygget efter samme grundmodel. Vi ønsker også, og at der anvendes gode byggematerialer, uden at det går over i luksusbyggeri.

Endelig har vi haft fokus på, at vi ved at bygge ens huse kan forenkle byggeprocessen og derfor kan holde bygge- og anlægsudgifterne under kontrol. Vores tanker om de planlagte klyngehuse er i overensstemmelse med dette:

 • Boligerne bygges som ét plans klyngehuse, hvor i alt fordelt på 36 boliger på ca. 119 m² bruttoareal fordeles i 4 klynger.
 • Hver bolig får en carport på ca. 22 m² samt et udhus på ca. 15 m².
 • Der er plads i indkørslen til en ekstra bil ved hver bolig.
 • Alle boliger placeres så de så vidt muligt får vestvendt terrasse.
 • Alle boliger får et mindre haveareal med en terrasse. Grundareal 350-400 m²
 • De etableres ekstra parkeringspladser inden for hver klynge.
 • Boligerne udstyres med ét badeværelse med brus samt ét separat toilet med gæstebrus.
 • Husene leveres med en standard pakke af klædeskabe samt køkken- og toiletskabe.
 • Der indlægges fjernvarme i hver bolig med separat måler.
 • Hver bolig forsynes med fiberbredbånd.
 • Hver bolig bliver forberedt til en ladestander til en el-bil.
 • Hver bolig forsynes med udendørs el kontakt til både have og vejsiden af huset.
 • Hver bolig forsynes med udendørs vandforsyning.

Nedenfor finder du et luftfoto over området og tegninger over husets grundplan. For at imødekomme ønsket om, at alle husene får vestvendt terrasse, bliver der bygget 2 versioner af huset. Den ene version bliver med vest- og sydvendt terrasse (primært med morgen og formiddagssol). Den anden version får en vest- og nordvendt terrasse (primært med middags- og aftensol).

Endelig udformning er en bestyrelsesbeslutning i Stiftelsesforeningen.

Mere præcist, hvor kommer BorupBakke til at ligge?

Dette luftfoto fra 2018 viser, hvor BorupBakke kommer til at ligge:

Området BorupBakke bliver bygget på er en storparcel, der hedder B4 i lokalplanen. B4 skråner let mod vest, og ligger højere end området på den modsatte side af den sænkning, der er i terrænet. Neden for storparcellen løber en bæk, somfører overfladevandet ud i Kimmerslev Sø.

 

Den omtrentlige placering af de 36 klyngehuse ses her. På den anden side af BorupBakke (øst for) er der gang i udstykning og byggeri af parcelhuse.

Her er vist tegninger af de to typer huse, der bygges i BorupBakke. Det ene er spejlvendt i forhold til det andet for at give optimale muligheder for sol på terrassen, uanset om man kommer til at bo i et nordvendt eller sydvendt klyngehus.

Bemærk, at I kan vælge, at jeres hus får et ekstra værelse ved at få opsat en væg i stuen eller gøre stuen størst mulig uden væg. Valgmuligheden gælder for de, der er med i BorupBakke, før husene bliver bygget.

Alle huse er på ca. 119 m² udvendigt mål. Hertil kommer carporten og et udhus på ca. 15 m².