Ideer og vision

BorupBakke” er en ide og vision om at etablere en senior andelsboligforening i Borup med  44 boliger og et godt fælleshus.

BorupBakke placeres på det nye boligareal øst for Borup.

For at blive medlem skal man være minimum 55 år. For ægtepars vedkommende skal den ene ægtefælle være minimum 55 år.

Byggeriet skal i sin udformning udvikles som et handikap- og ældrebolig venligt byggeri. Et byggeri, der gør det muligt at blive længst muligt i egen bolig.

En lille initiativgruppe bestående af Mikael Dreyer og Jan Bergh startede på arbejdet med at få virkeliggjort visionen om en ny andelsboligforening i Borup. Den lille initiativgruppe er pr. 9. maj 2019 afløst af en bestyrelse i Stiftelsesforeningen.

I Stiftelsesforeningen vil vi arbejde på at få alle forhold omkring byggeriet og finansieringen afklaret, så vi forhåbentlig i oktober 2019 bliver klar til at stifte selve Andelsboligforeningen BorupBakke. Stiftelsesforeningen skal sørge for, at projektet ender med indflytningsklare boliger til de 44 nye andelshavere.

NYHEDER